Vi erbjuder undersökning och behandling av din häst i ditt stall. I en för hästen lugn och trygg miljö

Exempel på tjänster

 • Rutinbesök såsom vaccination, munhåleundersökning och hälsokontroll
 • Akutvård såsom kolik, sårskada, fölvård, fång och hovböld
 • Hältutredning och ultraljudsundersökning av senor
 • Besiktning inför försäljning eller försäkring
 • Utredning av luftvägsproblem inkl. endoskopi och provtagning
 • Hudutredning inkl. provtagning
 • Enklare kirurgi såsom stående kastrationer och sårskador
 • Genomgång av hästens muskulatur inkl. rörelsekontroll
 • Blodprovstagning inkl. analys
 • Chipmärkning
 • Avlivning